Visi piekritīs, ka pasākuma apmeklēšana sagādā prieku un pozitīvas emocijas, protams, jo vairāk prieka, ja pasākums ir noderīgs un veicina pašattīstību. Akciju sabiedrība “Amber Capital Holding” ir daudznacionāls uzņēmums, kas koncentrējas uz novatorisku pieeju darbiniekiem un meklē starptautiskas sadarbības iespējas.

Par iedibinātu tradīciju kļūst komandas dalība Starptautiskā biznesa tīkla pasākumā, kuru organizē Starptautiskais biznesa tīkla konsorcijs un tā nozīmīgākais notikums – konference, kas notiek Rīgā divreiz gadā. Pēdējo gadu laikā attiecības starp Holding un Starptautiskā biznesa tīkla notikumu nodibināja ciešu sadarbību, un ievērojams ir fakts, ka Amber Capital Holding ir kļuvusi par vienu no galvenajiem šīs konferences sponsoriem.

Konference ir brīnišķīga pieredze, lai atjauninātu informāciju par pasaules jaunumiem, paplašinātu redzesloku un nodibinātu kontaktus, jo šis ir viens no retajiem notikumiem ar obligātu prasību – aprunāties savā starpā un apmainīties ar kontaktinformāciju par sevi. Statistika rāda, ka ar katru pasākumu Business Network pulcē vairāk dalībnieku, apmēram 350 dalībnieku no 35 valstīm, ieskaitot amatpersonas, uzņēmumu īpašniekus un ievērojamas vietas.

Mēs ticam, ka lielas lietas sākas ar maziem soļiem, un mēs zinām, ka ikviena starptautiska pieredze sniedz jums neticamas iespējas!