Amber Capital Holding

Ir cieša akciju sabiedrība,
kas ir ceļā uz ilgstošu biznesa modeli.

Operācijas


Holdings, tāpat kā jebkura komerciāla vienība, galvenokārt darbojas, lai gūtu labumu no savas saimnieciskās darbības, izmantojot finanšu un tehniskos instrumentus, ieskaitot informācijas resursus. Ņemot vērā, ka lielākā daļa holdinga līdzīpašnieku ir investori, kuriem ir starptautiski kontakti un pieredze gan nekustamo īpašumu, gan tirdzniecības jomā. Iepriekš minētās līdzdalības darbības tika apspriestas un apstiprinātas akcionāru sapulcēs.

Mērķi

AS Amber Capital Holding ilgtermiņa mērķi ietver darbības attīstību, nekustamā īpašuma portfeļa paplašināšanu un peļņas gūšanu no ieguldījumiem citos komercuzņēmumos. AS Amber Capital Holding vēlas kļūt par nišas kompāniju, vienlaikus investējot Latvijas Republikā iepriekšminētajās jomās.

Holdings uzsāka savu 
nekustamā īpašuma investīcijas 2018. gadā

AS Amber Capital Holding biznesa aktivitātes ir vērstas un tiek veiktas galvenokārt nekustamo īpašumu nozarē, iegādājoties, pārdodot un izīrējot uzņēmumam piederošus īpašumus, kā arī veicot ieguldījumus uzņēmumā SIA “A52”, kas ir īres nama īpašnieks Artilerijas iela 52, Rīga. 2019. gadā projekta attīstītājs “SIA A52” plāno atjaunot ēku, ieguldot AS Amber Capital Holding resursus, paplašinot to ar labi aprīkotu, modernu dzīvesvietu, kas pielāgota pilsētas teritorijas iedzīvotāju vajadzībām.

Kopējās investīcijas projektā tiek lēstas aptuveni EUR 950 000 (deviņi simti piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi), un tās finansē AS Amber Capital Holding.

Pašlaik Amber Capital Holding cenšas iegādāties vēl divas dzīvojamās ēkas Rīgas centrā, vienu no tām Matīsa ielā. Projekts ir paredzēts kā stratēģisks ieguldījums, un tiek lēsts, ka no kopējiem ieguldījumiem tā attīstībā tiks ieguldīti vairāk nekā EUR 1 000 000.

AS Amber Capital Holding mērķis ir izmantot peļņu no ieguldījumiem SIA “A52” un citos projektos, lai nākotnē attīstītu un finansētu šo projektu.

Investīcijas starptautiskās 
tirdzniecības nozarē

AS Amber Capital Holding plāno veikt ieguldījumus starptautiskās tirdzniecības nozarē, uzsākot grauzdētu un svaigu kafijas pupiņu importu no Vjetnamas un attīstot vairumtirdzniecības biznesu Latvijā, apsverot iespēju piedāvāt produktus ar vienu zīmolu citās Eiropas valstīs. A / S Amber Capital Holding apsver iespēju finansēt šo projektu, šobrīd pēta potenciālos sadarbības partnerus, testē iegūtos paraugus un identificē iespējamos produkta pircējus. Ievērojama ietekme uz šī projekta attīstību ir Kristapam Strēlim, Amber Capital Holding līdzīpašniekam, kurš darbojas arī kā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pilnvarotais pārstāvis Vjetnamā.

Investīcijas nozarē
integrējošās medicīnas jomā

Arī AS Amber Capital Holding turpina ieguldīt uzņēmumam piederošajā Virotherapy & Integrative Medicine klīnikā, kas ir pirmais un viens integrētās medicīnas centrs Baltijā, sniedzot augstas kvalitātes pakalpojumus vēža ārstēšanā, izmantojot Latvijā izstrādāto medikamentu “Rigvir” melanomas ārstēšanai . Centrs piedāvā arī citas inovatīvas terapijas, piemēram, dendritisko šūnu terapiju, hipertermiju, ozona terapiju un citas, kuras Latvijā vēl nav pieejamas.

Holdings apliecina savu pozitīvo apgrozījumu vairāk nekā EUR 800 000 un vadības darbību 2019. gadā, kā arī izvirza mērķi palielināt apgrozījumu līdz 1 200 000, ieviešot jaunas terapijas. Plānots šādus pakalpojumus attīstīt arī Āzijā.