Author: Amber Capital Holding

Latvia – 1 trong những quốc gia ở Châu Âu đã kiểm soát được hoàn toàn Covid-19

“Latvia là một trong số ít các quốc gia có thể xử lý tình huống hiện tại với tỉ lệ thành công tương đối. Chủ yếu là vì thái độ bình tĩnh đối phó đại dịch của người dân và chính sách của chính phủ đã được xem xét kỹ lưỡng. Đó là lý do […]

Đọc thêm

Global Experience in Latvia and International Cooperation

Everybody will agree that event attendance brings joy and positive emotions, certainly – it is more joyful, if the event is useful and contribute to self- development. Joint-Stock Company “Amber Capital Holding” is a multinational company that focuses on innovative approach to employees and looks beyond for an international cooperation opportunities. As an established tradition […]

Đọc thêm