Category: General

Latvia – Nơi an toàn và đáng tin cậy cho nguồn đầu tư của bạn

Phong toả, dịch bệnh, không phương pháp chữa trị, 95,000 người nhiễm bệnh – chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó vào đầu năm mới. Bây giờ nó là một thực tế khắc nghiệt và bi thảm, đặc biệt là đối với những người sống ở châu Á. Bắt đầu từ trung […]

Đọc thêm

Global Experience in Latvia and International Cooperation

Everybody will agree that event attendance brings joy and positive emotions, certainly – it is more joyful, if the event is useful and contribute to self- development. Joint-Stock Company “Amber Capital Holding” is a multinational company that focuses on innovative approach to employees and looks beyond for an international cooperation opportunities. As an established tradition […]

Đọc thêm