Liên hệ

Amber Capital Holding

Số đăng ký: 40203132444
Địa chỉ đăng kí: Lokomotīves iela 78-65, Rīga, Latvija
Ngân hàng: JSC Meridian Trade Bank
Số tài khoản: LV29MULT1010A10720010