Di trú và Tư Vấn

Khả năng


 • Du lịch trong khối Schengen và sống tại Latvia không cần Visa
 • Giấy phép cư trú được cấp cho cả gia đình: vợ/chồng và con cái
 • Cơ hội đạt Giấy phép thường trú sau 5
  năm hoặc tiếp tục gia hạn Giấy phép cư trú
 • Dễ dàng đi lại các nước khác trên thế giới với
  giấy phép cư trú của Latvia (Mỹ, Úc, v.v…)
 • Sống, Làm việc, Học tập, Đầu tư và Tận hưởng


Lợi ích

 • Giấy phép cư trú tại Latvia với chi phí hợp lí,
  nhanh chóng, an toàn hơn các nước khác
 • Được cấp thẻ ID theo khuôn mẫu Châu Âu
 • Hưởng lợi ích giáo dục và y tế
 • Cơ hội việc làm
 • Quản lý và phát triển doanh nghiệp tại Châu Âu
 • Chuyển tiền trên thế giới không bị hạn chế

Bất động sản
TRP

 • Đầu tư tối thiểu: 250,000 Eur
 • Lợi nhuận hàng năm: 6-12%
 • Chúng tôi hỗ trợ tìm kiếm bất động sản phù hợp theo
  yêu cầu của Bạn
 • Thẩm định bất động sản trước khi giao dịch
 • Đăng ký Sổ đất và
  sở hữu vĩnh viễn

Trái phiếu
chính phủ

security bonds

 • Đầu tư tối thiểu: 250,000 Eur
 • Lợi nhuận hàng năm: 0%
 • Được đổi theo mệnh giá, không được lưu hành công khai,
  cầm cố hoặc giao dịch
 • Chúng tôi chuẩn bị tất cả các thủ tục cần thiết
 • Trái phiếu chỉ đạt được khi OCMA xác nhận quyết định Giấy phép cư trú có hiệu lực

Amber
TRP

 • Đầu tư tối thiếu: 60,000 Eur
 • Lợi nhuận hàng năm: 3%
 • Thời gian nhận Giấy phép cư trú: 1 – 3 tháng
 • Đăng ký cổ đông
 • Các khoản thuế được xử
  lý bởi công tyđầu tư trực
  thuộc tập đoàn

Du học
PROGRAM

 • Chọn và nộp hồ sơ đến Đại học thích hợp với chương trình phù hợp nghề nghiệp mong muốn
 • Nộp tất cả hồ sơ học thuật và chứng chỉ/bằng cấp tiếng Anh
 • Phỏng vấn trực tuyến và/hoặc
  kiểm tra đầu vào của
  trường đã chọn
 • Nhận thư mời nhập học
 • Nộp hồ sơ Giấy phép
  cư trú tại OCMA
 • Nhận Giấy phép cư trú theo chương trình học đã chọn
 • Đại học đối tác của ACH

Dịch vụ bao gồma
INCLUDES

 • Chuyến khảo sát đến Latvia
 • Chuẩn bị tất cả hồ sơ pháp lý cho việc đăng ký Cổ đông/Sổ đất/Trái phiếu
  chính phủ/Thư mời từ trường Đại học/ Văn phòng đăng ký Công ty của Latvia
 • Phí chính phủ đăng ký cổ đông trong công ty đầu tư
 • Chuẩn bị hồ sơ Giấy phép cư trú, hợp pháp hoá và đăng ký thủ tục với OCMA
 • Phí chính phủ cho việc đăng ký Giấy phép cư trú tại OCMA
 • Phí chính phủ tiêu chuẩn khi nhận thẻ ID và khai báo địa chỉ cư trú
 • Bảo hiểm 1 năm cho cả gia đình đã đăng ký Giấy phép cư trú